BİZİMKENT 187 ADA ve BLOKLARI 29.01.2023 TARİHLİ  24. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

BİZİMKENT 187 ADA ve BLOKLARI 29.01.2023 TARİHLİ  24. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

BİZİMKENT 187 ADA ve BLOKLARI 29.01.2023 TARİHLİ

  24. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

Bizimkent 187 Ada 01.Ocak.2023-31.Aralık.2023 Dönemi 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı KMK ve Cari Yönetim Planı Hükümlerine göre 29.01.2023 Tarihinde saat 11:30 Bizimkent İlköğretim Okulunda 2. Toplantı yapılmıştır.

1. Madde Açılış ve yoklama yapıldı.

2.Madde Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

3. Madde Divan Heyeti oluşturuldu. Divan Başkanlığına Hasan Tahsin KARAGÖZ, Yazman R. Esra AYTAÇ ve Saymanlığa Alim ELMASYAZAR seçildiler. Divan heyetine tutanaklara imza yetkisi verilmesi ve gündem maddelerinin dışına çıkılmaması ve sırası ile devam edilmesi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

4. Madde Taha ATASAVUN Genel Kurul tarihi itibariyle faaliyet raporunu okudu. Aynı zamanda mali raporları okundu. Taha Bey 01.Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 dönemlerinin Gelir-Gider tablosunu okudu ve bilgi verildi.

5.  Madde Denetçi H.Gülçin YAZGAN Denetim Kurulu raporunu okudu bilgi verdi.

Okunan raporlar kapsamında müzakere açıldı. Murat AKBAŞ, Ömer AYDIN, Yalçın ÇANKAYA, Okan BAYRAM söz aldı.

Murat AKBAŞ:24 yıldır bu sitede oturduğunu ve her divana katıldığını ifade etti. Güvenliklerin azaltılmasını ve oya sunulmasını istedi. Daha önceki toplantıdan sonra neden tutanağa imza atmak istemediğini açıkladı.

Ömer AYDIN: Denetim raporlarındaki bazı rakamların olduğunu kıdem tazminatı ayrılıyor mu diye sordu. Önceden kıdem tazminatı avansı verilmemesi gerektiğine değindi.

Yalçın ÇANKAYA: Divan kuruluna soru sormak istediğini, alınan kararların uygulanmasına kim karar verir. Genel kurulda otoparklar hakkında alınan kararlar uygulanmalı dedi.

Okan BAYRAM: Denetim kurulunun daha aktif çalışmasını istedi. Seçilirken faydalı olacağını düşündüğü yeminli mali müşavirlerin aramızda olan komşulardan seçilmesini istedi.

Başkan önerilerin dikkate alınacağını söyledi.

Taha Bey, konuşulan konulara açıklık getirmek için cevap verdi. Elinden geleni yaptığını vakti olduğu için zamanın çoğunu site için uğraştığını anlattı. Birçok davayı kazandıklarını dile getirdi.

Alim ELMASYAZAR: B1-13 Blokta oturduğunu bloğun bahçesindeki sulamanın çalışmadığını ve otopark sorununa değindi.

C4-01 Blok Daire:34’te oturan bir komşumuz başkana su borusunun bozuk olduğunu yapılmasını istediğini söyledi. Başkan iletti ve yapılmasıyla ilgili söz verdi.

6. Madde Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyetleri ve 01.Ocak.2022-31.Aralık.2022 dönemlerini kapsayan gelir gider hesapları ayrı ayrı ibraya sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi.

7. Madde Yeni Yönetim Kuruluna 1 Başkan 2 yardımcı ve 3. Yedek üye seçilmesi. Başkanlık için Taha ATASAVUN tek aday olarak çıktı, açık oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yardımcılar için başka aday olmadığı için açık oylamaya sunuldu İsmail YILDIZ ve Mehmet GÜNDOĞAN Başkan Yardımcısı olarak oy çokluğuyla seçildi.

8- Madde Denetim Kuruluna üye seçimi. Denetçi adaylarından Şükriye İLGÜN 80 oy, Tayfur ELMAS 71 oy, İsmail Veysi İMRE 65 oy ile Denetim Kuruluna seçildiler. H. Gülçin YAZGAN 53 oy, Nuran HAYTA 51 oyla yedek üye seçildiler.

9- Madde 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait işletme projesinin (avans) görüşülmesi, belirlenmesi ve kabulü için oylamaya sunuldu oy çokluğuyla kabul edildi. 363.201,00 TL’lik var olan işletme projesinin %70 yükseltilmesi teklifleri oya sunuldu işletme projesinin %70 arttırılması oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni işletme projesi 617.442,00 -TL olarak kabul edildi.

10- Madde okundu. Site Yönetimimize bilgisayar alımı oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Madde Tüm blokların yirmi beş yıllık devir daim pompalarının kollektör gidiş-dönüş ve ana kesici vanalarının yenilenmesi, ihtiyaç duyulan bloklara ısınma hattına çekvalf takılması. Bu iş için maliklerden oluşan bir komisyon kurulması ve maliklerden 250,-TL 6 ay boyunca avans toplanmasına, işin gerçek maliyeti belirlenince kalan tutarın maliklerden 3 taksitte alınması konusunda yetki verilmesi.  Komisyon kurularak gerçekleştirilmesi kabul edildi.

12- Madde C1-04, C2-04 A, C2-04 B, D-21, C1-03- C2-03 A, C2-03 B, D-20, C4-01 A, C1-07, D-16, C4-02 A, C4-02 B, C1-08, C1-10, D-17 Bloklarının 25 yıllık ve artık parçaları zor bulunan ve çok pahalı olan asansör iç emniyet kapılarının yenilenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Ek bütçe ile maliklerden toplanması. Komisyon kurularak gerçekleştirilmesi kabul edildi. (İşin  kazanların söndüğü mevsime bırakılması)

13- Madde Arıza yapacak eski asansör panolarının arızalandıkça, yeni tip panolar ile değiştirilmesi ve maliyetinin ilgili bloklara yönetim planına göre maliklere tahakkuk ettirilmesi. (C2-04 A, D-21, C1-03, C2-03 B, C4-01 B, C1-07, D-16, C4-02 A, D-17) blok asansör panolarının yenilenmesi. Oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Madde 187 ada yönetim kuruluna gerektiği takdirde ada ve site güvenliğini ilgilendiren konularda alacakları tedbirler için gerekiyorsa ada geçişlerine otomatik turnike ve kapı takması dahil tam yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

15- Madde 187 Ada ve Blokların eksiklerinin, ihtiyaçlarının ve çözümlerinin belirleneceği alt yapı, tesisat, peyzaj vb. gibi komisyonların kurulması, aciliyetine göre maliklerin kararına sunulması. Yetki verildi.

16- Madde Ada ve blokların risk analizinin yaptırılıp, tedbirlerinin alınması. Bütçeyi aşacak tutar olursa, maliklerden tahsil edilmesi. (Yönetim planına uygun şekilde) İlgili bloklara maliklerine bilgi verilmek suretiyle işlem gerçekleştirilecek.

17- Madde Eskiyen ve arıza çıkaran sirkülasyon pompası vb. gibi kazan dilim patlaması, delinmesi ve kontrol paneli ve sisteme bağlı arızaların ve maliyetlerinin ilgili blok ve blokların müteakip ay aidatına arsa payı oranında maliyeti hesaplanarak yansıtılması, tahsil edilmesine karar verilmesi. Hangi blokta arıza varsa o bloktaki kişilerle çözülmeli, gerekirse komisyon kurularak gerçekleştirilmesi kabul edildi. (Yönetim planına uygun şekilde)

18- Madde EYT ile emekli olmaları kesinleşenlerle, diğer personelin kıdem tazminatının görüşülüp, karara bağlanması: Yasanın yürürlüğe girmesine müteakip, ilgili personelle görüşülerek, mümkünse taksitle ödenmesi, devam etmek isteyen personel var ise kararın yönetim kuruluna bırakılmasına karar verilmiştir.

19- Madde Toplu Yapı seçimlerinde tüm 187 Ada ve Bloklarını temsilen oy kullanmaya yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

20- Madde Yeni yönetim ve denetim kurulu huzur haklarının görüşülmesi konusu: Bütçenin tüm kalemleri oranında %70 artırılmıştır.

21- Madde Tüm kamu, özel kuruluş, kurumlarda bilumum mahkemelerde geçmişten gelen, gelecekte olacak ve adamızdaki usulsüz mimari uygulamalara karşı ve müdahil dava açmaya ve yine bankalar dahil bilumum kamu ve özel kuruluşlarda temsil ve ilzam yetkisi verilmesi, her türlü personelin işe alınması ve işten çıkartılması yine tüm özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda 3. Şahıslara kat maliki adına sözleşme yapma, para yatırma , para iadesi alınması yetkisi verilmesi, diğer firma ve kurumlar ile hizmet sözleşmesi yapmaya , fesih etmeye, 187 adaya bağlı tüm blokların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi ile ilgili bloklar için komisyon kurulmasına. Yetki verildi. Oyçokluğuyla kabul edildi.

                    Divan Başkanı                               Yazman ve Divan Başkan Vekili                              Sayman

              Hasan Tahsin KARAGÖZ                           Rivayet Esra AYTAÇ                             Alim ELMASYAZAR

                        B1-12/06                                                   B2-06/22                                                         B1-13/14