BİZİMKENT 187 ADA VE BLOKLARI 24. OLAĞAN KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

BİZİMKENT 187 ADA VE BLOKLARI 24. OLAĞAN KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Kat Maliki;

Bizimkent 187 Ada Yönetimine ait 01 Ocak.2023 ila 31.Aralık.2023 tarihleri arası 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı KMK ve Cari Yönetim Planı Hükümlerine göre aşağıda yazılı Gündemle yine aşağıda tarihi belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. İLK TOPLANTIDA KAT MALİKLERİ TAM SAYISININ YARISINDAN BİR FAZLASINA ULAŞILAMADIĞI TAKDİRDE; 2.TOPLANTI AYNI GÜNDEM İZLENEREK YİNE BELİRTİLEN YER VE SAATTE BU KEZ ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN YAPILACAKTIR. Kat maliklerinin Toplantıya katılma konusunda özen göstermelerini (VEKÂLETEN KATILACAK OLANLARIN NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME VE KİMLİK FOTOKOPİSİ İLE KATILMALARINI) önemle rica ederiz. KMK ve Yönetim Planına göre bir kişinin vekâlet sayısı genel kurula katılanların %5’ini aşamaz. Vekâlet ile katılan maliklerimize duyurulur. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz.

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Saygı Duruşu.
 3. Divan heyetinin oluşturulması, divan heyetine toplantı tutanaklarının kat maliklerinin adına imzalama yetkisinin verilmesi.
 4. Genel kurul tarihi itibariyle ilgili dönemlere ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet ile gelir-gider raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 5. İlgili dönemlere ilişkin Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyetleri ile 01.Ocak 2022 ve 31.Aralık.2022 dönemlerini kapsayan gelir-gider hesaplarının ayrı ayrı ibrası.
 7. Yeni yönetim kuruluna 1 Başkan 2 Yardımcı ve 3 Yedek üye seçilmesi.
 8. Yeni denetim kuruluna 3 Asil ve 3 Yedek üye seçimi.
 9. 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait işletme projesinin (avans) görüşülmesi, belirlenmesi ve kabulü için oylama yapılması. Yönetim Kurulu’ na harcama ve tahsilât yetkisi ile işletme projesi kalemleri arasında aktarma yetkisinin verilmesi.
 10. Sitemize bilgisayarların yenilenmesine karar verilmesi.
 11. Tüm blokların yirmi beş yıllık devir daim pompalarının kollektör gidiş-dönüş ve ana kesici vanalarının yenilenmesi, ihtiyaç duyulan bloklara ısınma hattına çekvalf takılması. Bu iş için maliklerden oluşan bir komisyon kurulması ve maliklerden 250,-TL 6 ay boyunca avans toplanmasına, işin gerçek maliyeti belirlenince kalan tutarın maliklerden 3 taksitte alınması konusunda yetki verilmesi.   
 12. C1-04, C2-04 A, C2-04 B, D-21, C1-03- C2-03 A, C2-03 B, D-20, C4-01 A, C1-07, D-16, C4-02 A, C4-02 B, C1-08, C1-10, D-17 Bloklarının 25 yıllık ve artık parçaları zor bulunan ve çok pahalı olan asansör iç emniyet kapılarının yenilenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Ek bütçe ile maliklerden toplanması.
 13. Arıza yapacak eski asansör parçalarının arızalandıkça, yeni tip panolar ile değiştirilmesi ve maliyetinin ilgili bloklara yönetim planına göre maliklere tahakkuk ettirilmesi. C2-04 A, D-21, C1-03, C2-03 B, C4-01 B, C1-07, D-16, C4-02 A, D-17 blok asansör panolarının yenilenmesi.
 14. Ada giriş-çıkışlarına turnike ve kapı konması, bunun için otomasyon kurulması, maliyetin 187 Ada maliklerine yönetim planına uygun şekilde tahakkuk yapılması. 187 Ada Yönetim Kuruluna ada ve site güvenliği için alınacak kararları almaları konusunda tam yetkilendirilmesi.
 15. 187 Ada ve Blokların eksiklerinin, ihtiyaçlarının ve çözümlerinin belirleneceği alt yapı, tesisat, peysaj vb.gibi komisyonların kurulması, aciliyetine göre maliklerin kararına sunulması.
 16. Ada ve blokların risk analizinin yaptırılıp, tedbirlerinin alınması. Bütçeyi aşacak tutar olursa, maliklerden tahsil edilmesi.
 17. Eskiyen ve arıza çıkaran sirkülasyon pompası vb. gibi kazan dilim patlaması, delinmesi ve kontrol paneli ve sisteme bağlı arızaların ve maliyetlerinin ilgili blok ve blokların müteakip ay aidatına arsa payı oranında maliyeti hesaplanarak yansıtılması, tahsil edilmesine karar verilmesi.
 18. EYT ile emekli olmaları kesinleşenlerle, diğer personelin kıdem tazminatının görüşülüp, karara bağlanması.
 19. Toplu Yapı seçimlerinde tüm 187 Ada ve Bloklarını temsilen oy kullanmaya yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi.
 20. Yeni yönetim ve denetim kurulu huzur haklarının görüşülmesi.
 21. Tüm kamu, özel kuruluş, kurumlarda bilumum mahkemelerde geçmişten gelen, gelecekte olacak ve adamızdaki usulsüz mimari uygulamalara karşı ve müdahil dava açmaya ve yine bankalar dahil bilumum kamu ve özel kuruluşlarda temsil ve ilzam yetkisi verilmesi, her türlü personelin işe alınması ve işten çıkartılması yine tüm özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda 3. Şahıslara kat maliki adına sözleşme yapma, para yatırma , para iadesi alınması yetkisi verilmesi, diğer firma ve kurumlar ile hizmet sözleşmesi yapmaya , fesih etmeye , 187 adaya bağlı tüm blokların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi ile ilgili bloklar için komisyon kurulmasına.
Toplantı SırasıToplantı TarihiToplantı YeriToplantı Saati
1.  Toplantı21.01.2023 C.TESİBizimkent İ.Ö.Okulu11.00
2.  Toplantı       29.01.2023 PazarBizimkent İ.Ö.Okulu11:30

NOT: Genel Kurul tarihi itibari ile güncel mali veriler, toplantı günü kat maliklerinin bilgisine sunulacaktır.