Aidatlar

Sıcak su hesaplama şekli, bloğa gelen doğalgaz, İski esenjör faturası toplamının oluşturduğu maliyet blokta tüketilen sayaçlardan geçen sıcak su miktarına bölünerek belirlenecektir.

A İ D A T L A R

Aidatlar her ayın 1 ile 23 ü arasında yatırılmalıdır.

A- 08 BLOK
DAİRE
NO
ARSA
PAYI
AVANS(Aidat)
TUTARI
 DAİRE
NO
ARSA
PAYI
AVANS(Aidat)
TUTARI
 DAİRE
NO
ARSA
PAYI
AVANS(Aidat)
TUTARI
  
11771.909,00 TL 281631.931,00 TL 55641.543,00 TL
21771.909,00
TL
 291631.931,00
TL
 561381.833,00
TL
31771.909,00
TL
 30641.543,00
TL
 571631.931,00
TL
41771.909,00
TL
 311381.833,00
TL
 581631.931,00
TL
5641.543,00
TL
 321631.931,00
TL
 591631.931,00
TL
61461.864,00
TL
 331631.931,00
TL
 60641.543,00
TL
71701.959,00
TL
 341631.931,00
TL
 611381.833,00
TL
81701.959,00
TL
 35641.543,00
TL
 621631.931,00
TL
91701.959,00
TL
 361381.833,00
TL
 631631.931,00
TL
10641.543,00
TL
 371631.931,00
TL
 641631.931,00
TL
111401.841,00
TL
 381631.931,00
TL
 65641.543,00
TL
121651.939,00
TL
 391631.931,00
TL
 661381.833,00
TL
131651.939,00
TL
 40641.543,00
TL
 671631.931,00
TL
141651.939,00
TL
 411381.833,00
TL
 681631.931,00
TL
15641.543,00
TL
 421631.931,00
TL
 691631.931,00
TL
161381.833,00
TL
 431631.931,00
TL
 70641.543,00
TL
171631.931,00
TL
 441631.931,00
TL
 711381.833,00
TL
181631.931,00
TL
 45641.543,00
TL
 721631.931,00
TL
191631.931,00
TL
 461381.833,00
TL
 731631.931,00
TL
20641.543,00
TL
 471631.931,00
TL
 741631.931,00
TL
211381.833,00
TL
 481631.931,00
TL
 75641.543,00
TL
221631.931,00
TL
 491631.931,00
TL
 761381.833,00
TL
231631.931,00
TL
 50641.543,00
TL
 771631.931,00
TL
241631.931,00
TL
 511381.833,00
TL
 781631.931,00
TL
25641.543,00
TL
 521631.931,00
TL
 791631.931,00
TL
261381.833,00
TL
 531631.931,00
TL
    
271631.931,00
TL
 541631.931,00
TL
    

 

A – 10 BLOK
DAİRE
NO
ARSA
PAYI
AVANS(Aidat)
TUTARI
 DAİRE
NO
ARSA
PAYI
AVANS(Aidat)
TUTARI
 DAİRE
NO
ARSA
PAYI
AVANS(Aidat)
TUTARI
  
11771.909,00 TL 281631.931,00 TL 55641.543,00 TL
21771.909,00 TL 291631.931,00 TL 561381.833,00 TL
31771.909,00 TL 30641.543,00 TL 571631.931,00 TL
41771.909,00 TL 311381.833,00 TL 581631.931,00 TL
5641.543,00 TL 321631.931,00 TL 591631.931,00 TL
61461.864,00 TL 331631.931,00 TL 60641.543,00 TL
71701.959,00 TL 341631.931,00 TL 611381.833,00 TL
81701.959,00 TL 35641.543,00 TL 621631.931,00 TL
91701.959,00 TL 361381.833,00 TL 631631.931,00 TL
10641.543,00 TL 371631.931,00 TL 641631.931,00 TL
111401.841,00 TL 381631.931,00 TL 65641.543,00 TL
121651.939,00 TL 391631.931,00 TL 661381.833,00 TL
131651.939,00 TL 40641.543,00 TL 671631.931,00 TL
141651.939,00 TL 411381.833,00 TL 681631.931,00 TL
15641.543,00 TL 421631.931,00 TL 691631.931,00 TL
161381.833,00 TL 431631.931,00 TL 70641.543,00 TL
171631.931,00 TL 441631.931,00 TL 711381.833,00 TL
181631.931,00 TL 45641.543,00 TL 721631.931,00 TL
191631.931,00 TL 461381.833,00 TL 731631.931,00 TL
20641.543,00 TL 471631.931,00 TL 741631.931,00 TL
211381.833,00 TL 481631.931,00 TL 75641.543,00 TL
221631.931,00 TL 491631.931,00 TL 761381.833,00 TL
231631.931,00 TL 50641.543,00 TL 771631.931,00 TL
241631.931,00 TL 511381.833,00 TL 781631.931,00 TL
25641.543,00 TL 521631.931,00 TL 791631.931,00 TL
261381.833,00 TL 531631.931,00 TL    
271631.931,00 TL 541631.931,00 TL    

 

 

B1-12 BLOK

  

B1-13 BLOK

 

DAİRE
NO

ARSA
PAYI

AVANS(Aidat)
TUTARI

DAİRE
NO

ARSA
PAYI

AVANS(Aidat)
TUTARI

 
 

1

173

1.895,00 TL

1

172

1.892,00 TL

 

2

172

1.892,00 TL

2

173

1.895,00 TL

 

3

177

1.986,00 TL

3

176

1.982,00 TL

 

4

176

1.982,00 TL

4

177

1.986,00 TL

 

5

177

1.986,00 TL

5

176

1.982,00 TL

 

6

176

1.982,00 TL

6

177

1.986,00 TL

 

7

177

1.986,00 TL

7

176

1.982,00 TL

 

8

176

1.982,00 TL

8

177

1.986,00 TL

 

9

177

1.986,00 TL

9

176

1.982,00 TL

 

10

176

1.982,00 TL

10

177

1.986,00 TL

 

11

177

1.986,00 TL

11

176

1.982,00 TL

 

12

176

1.982,00 TL

12

177

1.986,00 TL

 

13

177

1.986,00 TL

13

176

1.982,00 TL

 

14

176

1.982,00 TL

14

177

1.986,00 TL

 

15

177

1.986,00 TL

15

176

1.982,00 TL

 

16

176

1.982,00 TL

16

177

1.986,00 TL

 

17

177

1.986,00 TL

17

176

1.982,00 TL

 

18

176

1.982,00 TL

18

177

1.986,00 TL

 
 

B2-06 BLOK

  

B2-07 BLOK

  

DAİRE NO

ARSA PAYI

AVANS(Aidat)

DAİRE NO

ARSA PAYI

AVANS(Aidat)

  
  

1

171

1.888,00 TL

1

171

1.888,00 TL

  

2

170

1.885,00 TL

2

170

1.885,00 TL

  

3

176

1.982,00 TL

3

176

1.982,00 TL

  

4

175

1.978,00 TL

4

175

1.978,00 TL

  

5

176

1.982,00 TL

5

176

1.982,00 TL

  

6

175

1.978,00 TL

6

175

1.978,00 TL

  

7

176

1.982,00 TL

7

176

1.982,00 TL

  

8

175

1.978,00 TL

8

175

1.978,00 TL

  

9

176

1.982,00 TL

9

176

1.982,00 TL

  

10

175

1.978,00 TL

10

175

1.978,00 TL

  

11

176

1.982,00 TL

11

176

1.982,00 TL

  

12

175

1.978,00 TL

12

175

1.978,00 TL

  

13

176

1.982,00 TL

13

176

1.982,00 TL

  

14

175

1.978,00 TL

14

175

1.978,00 TL

  

15

176

1.982,00 TL

15

176

1.982,00 TL

  

16

175

1.978,00 TL

16

175

1.978,00 TL

  

17

176

1.982,00 TL

17

176

1.982,00 TL

  

18

175

1.978,00 TL

18

175

1.978,00 TL

  

19

170

1.885,00 TL

19

170

1.885,00 TL

  

20

172

1.892,00 TL

20

172

1.892,00 TL

  

21

175

1.978,00 TL

21

175

1.978,00 TL

  

22

177

1.986,00 TL

22

177

1.986,00 TL

  

23

175

1.978,00 TL

23

175

1.978,00 TL

  

24

177

1.986,00 TL

24

177

1.986,00 TL

  

25

175

1.978,00 TL

25

175

1.978,00 TL

  

26

177

1.986,00 TL

26

177

1.986,00 TL

  

27

175

1.978,00 TL

27

175

1.978,00 TL

  

28

177

1.986,00 TL

28

177

1.986,00 TL

  

29

175

1.978,00 TL

29

175

1.978,00 TL

  

30

177

1.986,00 TL

30

177

1.986,00 TL

  

31

175

1.978,00 TL

31

175

1.978,00 TL

  

32

177

1.986,00 TL

32

177

1.986,00 TL

  

33

175

1.978,00 TL

33

175

1.978,00 TL

  

34

177

1.986,00 TL

34

177

1.986,00 TL

  

35

175

1.978,00 TL

35

175

1.978,00 TL

  

36

177

1.986,00 TL

36

177

1.986,00 TL

  
C2-03 BLOK C2-04 BLOK
DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat)
 
11401.780,00 TL 11411.784,00 TL
21101.676,00 TL 21101.676,00 TL
31401.841,00 TL 31411.845,00 TL
41101.723,00 TL 41101.723,00 TL
51401.841,00 TL 51411.845,00 TL
61101.723,00 TL 61101.723,00 TL
71401.841,00 TL 71411.845,00 TL
81101.723,00 TL 81101.723,00 TL
91401.841,00 TL 91411.845,00 TL
101101.723,00 TL 101101.723,00 TL
111401.841,00 TL 111411.845,00 TL
121101.723,00 TL 121101.723,00 TL
131401.841,00 TL 131411.845,00 TL
141101.723,00 TL 141101.723,00 TL
151401.841,00 TL 151411.845,00 TL
161101.723,00 TL 161101.723,00 TL
171401.841,00 TL 171411.845,00 TL
181101.723,00 TL 181101.723,00 TL
191101.676,00 TL 191101.676,00 TL
201411.784,00 TL 201401.780,00 TL
211101.723,00 TL 211101.723,00 TL
221411.845,00 TL 221401.841,00 TL
231101.723,00 TL 231101.723,00 TL
241411.845,00 TL 241401.841,00 TL
251101.723,00 TL 251101.723,00 TL
261411.845,00 TL 261401.841,00 TL
271101.723,00 TL 271101.723,00 TL
281411.845,00 TL 281401.841,00 TL
291101.723,00 TL 291101.723,00 TL
301411.845,00 TL 301401.841,00 TL
311101.723,00 TL 311101.723,00 TL
321411.845,00 TL 321401.841,00 TL
331101.723,00 TL 331101.723,00 TL
341411.845,00 TL 341401.841,00 TL
351101.723,00 TL 351101.723,00 TL
361411.845,00 TL 361401.841,00 TL
C4-01 BLOK C4-02 BLOK
DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat)
 
11411.784,00 TL 11411.784,00 TL
21111.679,00 TL 21111.679,00 TL
31401.841,00 TL 31401.841,00 TL
41101.723,00 TL 41101.723,00 TL
51401.841,00 TL 51401.841,00 TL
61101.723,00 TL 61101.723,00 TL
71401.841,00 TL 71401.841,00 TL
81101.723,00 TL 81101.723,00 TL
91401.841,00 TL 91401.841,00 TL
101101.723,00 TL 101101.723,00 TL
111401.841,00 TL 111401.841,00 TL
121101.723,00 TL 121101.723,00 TL
131401.841,00 TL 131401.841,00 TL
141101.723,00 TL 141101.723,00 TL
151401.841,00 TL 151401.841,00 TL
161101.723,00 TL 161101.723,00 TL
171401.841,00 TL 171401.841,00 TL
181101.723,00 TL 181101.723,00 TL
191101.676,00 TL 191101.676,00 TL
201401.780,00 TL 201401.780,00 TL
211101.723,00 TL 211101.723,00 TL
221401.841,00 TL 221401.841,00 TL
231101.723,00 TL 231101.723,00 TL
241401.841,00 TL 241401.841,00 TL
251101.723,00 TL 251101.723,00 TL
261401.841,00 TL 261401.841,00 TL
271101.723,00 TL 271101.723,00 TL
281401.841,00 TL 281401.841,00 TL
291101.723,00 TL 291101.723,00 TL
301401.841,00 TL 301401.841,00 TL
311101.723,00 TL 311101.723,00 TL
321401.841,00 TL 321401.841,00 TL
331101.723,00 TL 331101.723,00 TL
341401.841,00 TL 341401.841,00 TL
351101.723,00 TL 351101.723,00 TL
361401.841,00 TL 361401.841,00 TL
C1 – 03 BLOK C1 – 04 BLOK C1 – 07 BLOK
DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat)
  
11401.780,00 TL 11111.679,00 TL 11111.679,00 TL
21111.679,00 TL 21411.784,00 TL 21401.780,00 TL
31401.841,00 TL 31111.727,00 TL 31111.727,00 TL
41111.727,00 TL 41401.841,00 TL 41401.841,00 TL
51411.845,00 TL 51121.727,00 TL 51121.727,00 TL
61121.727,00 TL 61411.845,00 TL 61411.845,00 TL
71411.845,00 TL 71121.727,00 TL 71121.727,00 TL
81121.727,00 TL 81411.845,00 TL 81411.845,00 TL
91411.845,00 TL 91121.727,00 TL 91121.727,00 TL
101121.727,00 TL 101411.845,00 TL 101411.845,00 TL
111411.845,00 TL 111121.727,00 TL 111121.727,00 TL
121121.727,00 TL 121401.841,00 TL 121411.845,00 TL
131411.845,00 TL 131121.727,00 TL 131121.727,00 TL
141121.727,00 TL 141401.841,00 TL 141411.845,00 TL
151411.845,00 TL 151121.727,00 TL 151121.727,00 TL
161121.727,00 TL 161401.841,00 TL 161411.845,00 TL
171391.841,00 TL 171111.727,00 TL 171101.723,00 TL
181101.723,00 TL 181401.841,00 TL 181391.841,00 TL
C1 – 08 BLOK C1 – 09 BLOK C1 – 10 BLOK
DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat)
  
11411.784,00 TL 11401.780,00 TL 11401.780,00 TL
21111.679,00 TL 21111.679,00 TL 21121.679,00 TL
31411.845,00 TL 31401.841,00 TL 31401.841,00 TL
41111.727,00 TL 41111.727,00 TL 41121.727,00 TL
51411.845,00 TL 51411.845,00 TL 51401.841,00 TL
61111.727,00 TL 61121.727,00 TL 61121.727,00 TL
71411.845,00 TL 71411.845,00 TL 71401.841,00 TL
81111.727,00 TL 81121.727,00 TL 81121.727,00 TL
91411.845,00 TL 91411.845,00 TL 91401.841,00 TL
101121.727,00 TL 101121.727,00 TL 101121.727,00 TL
111411.845,00 TL 111411.845,00 TL 111401.841,00 TL
121111.727,00 TL 121121.727,00 TL 121121.727,00 TL
131411.845,00 TL 131411.845,00 TL 131401.841,00 TL
141111.727,00 TL 141121.727,00 TL 141121.727,00 TL
151411.845,00 TL 151411.845,00 TL 151401.841,00 TL
161111.727,00 TL 161121.727,00 TL 161121.727,00 TL
171411.845,00 TL 171391.841,00 TL 171401.841,00 TL
181111.727,00 TL 181101.723,00 TL 181121.727,00 TL
D – 12 BLOK D – 13 BLOK D – 16 BLOK
DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat)
  
1441.446,00 TL 1441.446,00 TL 1441.446,00 TL
2441.446,00 TL 2441.446,00 TL 2441.446,00 TL
3681.559,00 TL 3681.559,00 TL 3681.559,00 TL
4681.559,00 TL 4681.559,00 TL 4681.559,00 TL
5691.563,00 TL 5691.563,00 TL 5691.563,00 TL
6691.563,00 TL 6691.563,00 TL 6691.563,00 TL
7691.563,00 TL 7691.563,00 TL 7691.563,00 TL
8691.563,00 TL 8691.563,00 TL 8691.563,00 TL
9691.563,00 TL 9691.563,00 TL 9691.563,00 TL
10691.563,00 TL 10691.563,00 TL 10691.563,00 TL
11691.563,00 TL 11691.563,00 TL 11691.563,00 TL
12691.563,00 TL 12691.563,00 TL 12691.563,00 TL
13691.563,00 TL 13691.563,00 TL 13691.563,00 TL
14691.563,00 TL 14691.563,00 TL 14691.563,00 TL
15691.563,00 TL 15691.563,00 TL 15691.563,00 TL
16691.563,00 TL 16691.563,00 TL 16691.563,00 TL
17681.559,00 TL 17681.559,00 TL 17681.559,00 TL
18681.559,00 TL 18681.559,00 TL 18681.559,00 TL
D – 17 BLOK D – 20 BLOK D – 21 BLOK
DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat) DAİRE NOARSA PAYIAVANS(Aidat)
  
1441.446,00 TL 1441.446,00 TL 1441.446,00 TL
2441.446,00 TL 2441.446,00 TL 2441.446,00 TL
3681.559,00 TL 3681.559,00 TL 3681.559,00 TL
4681.559,00 TL 4681.559,00 TL 4681.559,00 TL
5691.563,00 TL 5691.563,00 TL 5691.563,00 TL
6691.563,00 TL 6691.563,00 TL 6691.563,00 TL
7691.563,00 TL 7691.563,00 TL 7691.563,00 TL
8691.563,00 TL 8691.563,00 TL 8691.563,00 TL
9691.563,00 TL 9691.563,00 TL 9691.563,00 TL
10691.563,00 TL 10691.563,00 TL 10691.563,00 TL
11691.563,00 TL 11691.563,00 TL 11691.563,00 TL
12691.563,00 TL 12691.563,00 TL 12691.563,00 TL
13691.563,00 TL 13691.563,00 TL 13691.563,00 TL
14691.563,00 TL 14691.563,00 TL 14691.563,00 TL
15691.563,00 TL 15691.563,00 TL 15691.563,00 TL
16691.563,00 TL 16691.563,00 TL 16691.563,00 TL
17681.559,00 TL 17681.559,00 TL 17681.559,00 TL
18681.559,00 TL 18681.559,00 TL 18681.559,00 TL