01.07.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK YENİ SICAK SU FİYATLANDIRMA ŞEKLİ – 07.07.2022

01.07.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK YENİ SICAK SU FİYATLANDIRMA ŞEKLİ – 07.07.2022

Değerli Komşularım,

01 Ocak 2022-1 Mayıs 2022 ye kadar sıcak sudan 68.301,26.-TL gelir fazlamız gerçekleşti. Bu arada 1 Mayıs’ta ocaktan bu yana yapılan gaz zamlarından dolayı sıcak su metreküpünü 35 TL ye çıkartmak zorunda kaldık. 35,-TL ye rağmen Mayıs sonunda 8 blok 31.313,-TL toplanan paradan daha fazla maliyet ödedik. 1 Haziran’da doğalgaza tekrar %30 zam yapıldı. Haziran ayı içerisinde 40.000, – TL  küsur zarar öngörüyoruz. Bunu da 68.301,26.-TL gelir fazlasından 31.313,-TL’yi düştükten sonra kalan kısmıyla karşılayacağız. Özetle geldiğimiz nokta tüm ada başkanlarıyla da görüşerek ortak fikir oluşan maliyetin tüketilen sıcak su miktarına bölünerek birim fiyatın uygulanması yönündedir. Bu uygulama ısınmalar açılıncaya kadar geçerli olacaktır. Isınmalar açılınca tekrar sabit sıcak su fiyatına geçilecektir.

Bu fiyatlandırma 14 Nisan 2008 sayı 26847 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmeliğe uygundur.

Bu zamlı döneme kadar her ada, adalar farklı farklı sıcak su toplama yöntemlerine sahipti. Bu farklılıklar da ucuz gibi görünen sıcak suyun maliyeti kışın ısınmaya yansıtılıyordu. Biz ada olarak kışın daima belli miktar esenjör gaz payını düştük. Bu payın hesaplamasını tam anlamıyla hesaplamak mümkün değildir. Isı kayıpları, ısı kaçakları vs. hesaplamak bu eski sistemde mümkün olmamaktadır.

Şu an da başka zam gelmez ise 35,-TL’den sıcak suyu toplar isek ısınma açılıncaya kadar ki zararımız yaklaşık 160 bin ila 200 bin TL kadar zarar öngörülmektedir. Bunu kaldıracak ne gücümüz ne de hakkımız vardır. Aksi takdirde zarar kat maliklerinin aidatlarından ödenmek zorunda kalacaktır.

Not: Sıcak suyun maliyetini düşürmek adına bazı teknik tedbirler almaya çalıştık zaman içinde sonuçlarını göreceğiz.  

Yeni sıcak su hesaplama şekli bloğa gelen doğalgaz, iski esenjör faturası toplamının oluşturduğu maliyet blokta tüketilen sayaçlardan geçen sıcak su miktarına bölünerek belirlenecektir.

Bu duruma biz değil, enerjiye gelen zamlar sebeptir.

Saygılarımızla Duyurulur,

Bizimkent 187 Ada Yöneticiliği